Pohrebná služba Dunajská, BA

Pohrebná služba Hlavná, Rovinka

Pohrebná služba, Svätý Jur

Vozový park

Dom smútku Svätý Jur PRED

Dom smútku Svätý Jur / Počas a PO

Kvetinárstvo – Martinský cintorín

Kvetinárstvo – ružinovský cintorín

Kvetinárstvo – Cintorín Slávičie údolie

Kvetinárstvo – Krematórium Bratislava

Naše práce

Rakvy

Vence zo živých kvetov

Vence z umelých kvetov

Ikebany zo živých kvetov

Ikebany z umelých kvetov

Kamenárske práce

Staršie vozidlá