POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU

MEMORIA pohrebná služba auto

Čo všetko budete potrebovať pri vybavení formalít spojených s pohrebom.

    • Po oznámení úmrtia, príde naša pohrebná služba so špeciálne upraveným pohrebným vozidlom pre zosnulého. Zosnulého následne prevezieme do chladiarenského zariadenia našej firmy.
    • Pozostalí prídu do kancelárie pohrebnej služby, aby si zvolili poslednú rozlúčku. Vyberú termín pohrebu, rakvu, kvetinové dary, prinesú šaty na oblečenie a potrebné doklady.
    • Vybavíme nové doklady – úmrtný list, odhlásenie zo zdravotnej poisťovne.
    • Zosnulého / zosnulú pred uložením do rakvy umyjeme, oholíme, oblečieme – pripravíme na poslednú rozlúčku.
    • Zosnulého / zosnulú uložíme do Vami vybranej rakvy a prevezieme do krematória alebo na cintorín, kde bude Vaša posledná rozlúčka.

Neváhajte nás kontaktovať.